Apartman Karar Defteri Nedir?

İnsanlar; çok sayıda daireden oluşan apartmanlarda başka insanlarla beraber yaşarlar. Apartmanların kendine özgü bir yönetimi vardır. Apartmanda yaşayan insanların fikirlerini belirtecekleri ve bazı konularda ortak karara varacakları toplantılar düzenlenir.

birevim senetle ev

Apartman karar defteri; Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer aldığı gibi yılda en az bir defa yapılan apartman kurulu toplantılarında alınan her bir kararın eksiksiz olarak yazılığı defterdir.

Apartman Karar Defterinin Özellikleri Nelerdir?

Herhangi bir defterin apartman karar defteri olarak kullanılması mümkün değildir. Noterden onaylı defterlerin kullanılması zorunludur. Apartman ile ilgili kararların yanı sıra yapılacak işler, gelir ve gider kayıtlarının da apartman karar defterinde kendisine yer bulması zorunludur. Ayrıca, apartman karar defteri için noterden tasdik almak şarttır. Tasdikli defterin içerisine toplantılar ile ilgili tüm detaylar ve alınan kararlar eksiksiz olarak yazılır.

Apartman karar defterine sonraki toplantılar için alınan kararların kaydedilmesinin ardından apartman karar defteri ara tasdik işlemleri yapılmalıdır. Bu sayede, defterde yer alan kararlar; resmi bir ortamda kaydedilmiş olur.

Apartman Karar Defteri Nasıl Doldurulmalıdır?

Apartman karar defteri ile ilgili tüm detaylar; Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 32. maddesine göre belirlenmiştir.

  • Her şeyden önce, bu defterin belirli bir sayfa sayısı ve her sayıya verilmiş bir numarası olmalıdır. Eksik sayfaya sahip veya numarasız defterler geçersiz sayılır.
  • Apartman karar defterinin sayfalarına noter tarafından mühür vurulmalıdır.
  • Apartman karar defterinin sayfalarına apartmanı veya apartman sakinlerini ilgilendirmeyen bir konu ile ilgili şeylerin yazılması mümkün değildir. Bu konuyla ilgili gerekli kontroller yapılır.
  • Apartman sakinleri tarafından belirlenen yönetici ile yıl içerisinde yapılan toplantılarda alınan kararlar eksiksiz olarak apartman karar defterinde kendisine yer bulur.
  • Apartman sakinlerinin oyuna sunulan bir kararın kaç ret, kaç kabul oyu aldığı ve oylamanın nasıl sonuçlandığı apartman karar defterinde olması gereken bir diğer konudur.
  • Herhangi bir karar ile ilgili olarak ret oyu çıktığı takdirde bu durumun sebeplerine apartman karar defterinde yer verilmelidir.
  • Apartmanda yapılan işler, gelir ve giderler; eksiksiz olarak apartman karar defterinde olmalıdır.
  • Apartman karar defteri; her bir yılın sonunda apartman yöneticisi tarafından kapatılır.

Apartman karar defterinin tutulması önemli bir zorunluluktur. Ancak, bazı apartman yöneticileri bu görevi yerine getirmezler. Bu noktada, apartman defterini doldurmayan yöneticilere ilgili kanunun 33. Maddesinde yer alan idari para cezası uygulanır. Bunun yanı sıra, kat maliklerinin alınan kararlarla ilgili olarak mahkemeye başvurması söz konusu olabilir.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen + thirteen =