İntikal Ne Demek?

İntikal kelimesi, en kısa anlamıyla bir yerden başka bir yere geçme demektedir. İntikal etmek ise bir yerden başka bir yere geçiş yapmak demektir. Bir diğer anlamı da anlama kavrama olan intikal, birçok farklı alanda kullanılır. Peki, intikal etmek ne demek? Tapuda intikal ne demek?

birevim senetle ev

Tapu intikal ne demek?

Tapu sicilinde kaydı olan ev, arsa vb. gibi taşınmaz mal ya da malların sahibinin ölümü sonrasında tapuya kayıtlı olan malların mülkiyet haklarının, mahkeme tarafından verilen veraset ilamında belirtilen mirasçılara, kanun çerçevesinde geçmesi yani intikal etme işlemlerinin tümüne tapu intikal denir.

Miras Hukuku çerçevesinde bir kişinin ölümü halinde malları, hakları ve borçlarından meydana gelen mirası mirasçılarına geçer. Miras bırakanın öz iradesi ile seçtiği mirasçılara mansup mirasçı, kanunun atadığı mirasçılara ise kanuni mirasçı adı verilir. Ölüm hali dışında bir kimsenin mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilmesi durumunda da sahip olduğu mirası mirasçılarına geçer.

Askerde İntikal Ne Demek?

Askerde intikal askerlerin toplu halde bir yerden bir yere geçmesi anlamına gelmektedir. Askerde intikal iki anlamda kullanılmaktadır. Bu anlamlar ise idari intikal ve taktik intikal anlamında kullanılmaktadır. İdari intikaller daha çok eğitim amaçlı yapılan yer değiştirmelerde kullanılan bir askeri terimdir. Taktik intikal ise daha çok operasyon ve savaş zamanlarında kullanılan bir askeri terimdir.

Miras intikali nasıl yapılır?

Mirasın intikali, Medeni Kanun çerçevesindeki hükümlere göre, tapu sicilinde kayıtlı olan bir taşınmazın sahibinin ölmesi durumunda, mirasın veraset ilamı ya da mahkemeden alınan veraset belgesinde yer alan mirasçılara verilmesi işlemidir. Mirasın intikali için tapu müdürlüklerine verasetname ile başvurulması gerekir.

Miras intikali için gerekli belgeler

Bir mirasçının kendisine bırakılan bir mirası teslim alabilmesi için birtakım belgeleri hazırlayarak tapu müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. Bu belgeler şöyledir:

 • Nüfus cüzdanı
 • Fotoğraf
 • Verasetname
 • Zorunlu deprem sigortası poliçesi

Tapu İntikal Nasıl Yapılır?

Tapu intikal işlemleri, bir mülk sahibinin ölümünün ardından tapuya kayıtlı olan malların mülkiyet haklarının, mahkemece verilen veraset ilamında belirtilen mirasçılara geçmesi işlemlerini ifade eder. Peki tapu intikal işlemleri nasıl yapılır?

Mirasçılara tapu intikali yapılabilmesi için gerekli olan evrakların hazırlanması ve taşınmazın bulunduğu tapu dairesine başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru öncesi alınması gereken en önemli belge, ilgili mahkemeden alınacak veraset intikal, yani taşınmazın mirasçıları olunduğuna dair belgedir.

Tapu İntikal İçin Gerekli Belgeler

Tapu intikal işlemleri için gereken belgeler şöyledir:

 • İntikale konu olan tapuya kayıtlı taşınmaz malın tapu senedi
 • Bu senet yoksa eğer taşınmazın ada, parsel numarasını belirtir herhangi resmi bir belge
 • Taşınmaza intikal talebinde bulunan mirasçı, mirasçıların ya da var ise yetkili avukatın nüfus cüzdanı ya da pasaportu.
 • Mirasçı ya da mirasçıların, son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı.
 • Ölümü ve mirasçıları ispat edecek olan ilgili mahkemece verilen veraset ilamı aslı veya noter onaylı örneği.
 • İntikale konu olan taşınmaz mala ait deprem sigortası yaptırıldığına dair belgenin aslı.
 • Taşınmaz mala ait intikalin tam gerçekleşmesi için intikal harcının da yatırılması gereklidir ve bu harcın yatırıldığına dair belge de istenmektedir.
 • Tapu harcı yanı sıra her sene değişen miktar çerçevesinde bir ücret talep edilir.
birevim
Paylaş

10 Comments

 1. Beste Aksoy Reply

  Kelime anlatımı için çok açıklayıcı ve güzel anlatım olmuş ellerinize sağlık 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eleven − 6 =