İntikal Ne Demek?

birevim senetle ev

İntikal, kelime olarak Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Bu terim İslam hukuku kapsamında çok sık kullanılmaktadır. Kelime olarak anlatmamız gerekirse belirli bir hakkında belirli kimselere geçmesi noktasında kullanılan bir terimdir. Ülkemizde ki kanunların içinde intikal çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kanun kapsamında dikkat etmek için önemsenen birçok nokta vardır.

İntikal, tapu işlemlerinde çok sık kullanılan bir tabirdir. Bu kapsamda açıklamak gerekirse kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme veya noter tarafından veraset belgesinde belirtilen mirasçılara aktarılması durumuna verilen işlemdir. Bu işlemler ülkemizde geçerli olan Medeni Kanun Hükümlerine göre tescil edilmektedir. İntikal işlemi bu şekilde tamamlanmaktadır.

İntikal Yapmak Ne Demek?

İntikal belirli kanunlar dikkate alınarak yapılan işlemlere verilen isimdir. İslam hukuku içerisinde kullanılan bu terim ülkemizde de kabul görmektedir.

Bir tapu kaydının üzerine kayıtlı olan kişinin yani sahibinin mirasına hak olan insanlara mahkeme veya noter işlemleri ile aktarılmasına verilen isimdir. Bu aktarım işlemi mahkeme veya noter tarafından yapılabileceği gibi aynı zamanda bu yapılırken Medeni Kanun Hükümlerine dikkat edilmesi önemli olacaktır.

Burada dikkatli olmak gereken birçok nokta vardır. Çünkü bu süreç belirli kurallara uygun olarak ilerlemektedir.

Tapu İntikal İşlemi Nasıl Yapılır?

Bir tapunun intikal işlemi belirli kanunlara dikkat edilerek yapılmaktadır. Bu arsa veya ev gibi taşınmaz malların, buna sahip olan kişinin ölümünün durumunda çıkarılacak veraset ilanı ile burada hak sahibi olarak gözüken mirasçılarına aktarılmasını ifade etmektedir.

Burada yapılacak tüm işlemler Miras Hukuku içerisinde yer almaktadır. Bu kanuna göre ölen kişinin ham malları hem de borçları hak sahibi olan kişilere aktarılmaktadır. Bu şekilde yapılan intikal yani geçiş işlemi bedelsiz olarak yapılan bir işlemdir. Ancak işlem sırasında ıntikal ve veraset vergisi ödenmesi gerekir.

Bir miras alanının intikal işlemlerini yapmak için tapu müdürlüğüne başvurmak gerekiyor. Bu işlemler için sizlerden aşağıda ki evraklar istenecektir.

 • Bir adet vesikalık fotoğraf,
 • Verasetname,
 • Nüfuz cüzdanı,
 • Zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • Temsil belgesi veya yetki belgesi eğer gerek görülürse,

2022 Tapu İntikal Harcı Ne Kadar?

İntikal işlemi için yapılan başvurular sırasında ödenmesi gereken vergi ve harçlar vardır. Bu vergi ve harçlar her yıl değişiklik göstermektedir. Bunun için 2022 yılında belirlenen vergiler ve harçlar aşağıda ki gibi oranlanarak tahsil edilmektedir. Burada net bir bedel söz konusu değildir. Belirli oranlar kapsamında veraset yoluyla intikal işlemlerinde vergi oranları üzerinden tahsil ediliyor.

 • İlk 500 bin TL için %1,
 • Bundan sonra ki 1.2 milyon TL için %3,
 • Ardından gelen için 2,5 milyon TL için %5
 • Sonra gelen 4.9 milyon TL için %7 vergi alınmaktadır.

Tapuda İntikal ve Satış

Tapu üzerinden intikal ve satış işlemleri belirli bir kanun kapsamında yapılmaktadır. 7338 sayılı Veraset ve Intinak Vergisi Kanunu’nda yer lan 19/2 fıkrasına göre tescil işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler en fazla 2 hafta içerisinde yapılmaktadır.

Intikal işlemini bir işe yarayabilmesi için miras sahiplerinin yetkisine girebilmesi için belirli bir süre içerisinde tamamlanması önemlidir. Belediyeler kanunu içerisinde yer alan kanun kapsamında bu işlemin belirli bir yapı içerisinde kalması gerekiyor. Bunun için alıcı ve satıcı işlemi için binde 16,5 olmak üzere bir tapu harcı ödenmesi gerekiyor.

Bu oran 492 sayılı Harçlar Kanunu tarafından özel olarak belirlenmiştir. Bu oranlar belediyelerden alınan bilgilere göre yapılması gerekir.

Miras İntikal İşlemi Yapılmazsa Ne Olur?

Miras intikal işleminin yapılması için öncelikle mülkte halk sahibi olan her mirasçının orda olması gerekiyor. Ancak işlemleri tek bir mirasçı sürdürebilmektedir. Bu işlem 2 yıl içerisinde yapılmazsa kanun kapsamında Tapu Sicil Müdürlükleri sicil kayıtlarının düzenli tutulması için Sulh Hukuk Mahkemesi üzerinden mirasçılık belgesi alma hakkına sahiptir.

Tapu Müdürlüğünün görevi el birliği ile bu kayıtların kanun kapsamında doğru ve düzenli tutulması ile görevlidir. O sebeple eğer miras sahibi kişiler bu konuda bir hareket yapmazlarsa bu işlem bu müdürlük tarafından yapılmak zorundadır. Bu işlem sayesinde aktarım işlemleri için insanların daha rahat ne sahibi olduklarını görmeleri ve miraslarının ne olacağını bilmeleri de sağlanıyor.

birevim
Paylaş

10 Comments

 1. Beste Aksoy Reply

  Kelime anlatımı için çok açıklayıcı ve güzel anlatım olmuş ellerinize sağlık 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nine + 18 =