Müştemilat Nedir?

Evi olan ya da ev satın almak isteyen hemen herkesin duyduğu kelimelerden biri de müştemilat kelimesidir. Peki müştemilat ne demek? Müştemilat nedir? Müştemilat ev olarak da karşımıza çıkan bu kavram, kelime anlamı olarak eklenti manasına gelir. Müştemilat ev ne demek? Sorusunu da yanıtlamak gerekirse, yapıların dışına yapılan küçük bölmelerden oluşmuş evler olarak cevap verebiliriz. Ayrı ihtiyaçlara göre tasarlanabilen müştemilatlar; binaya bitişik konumda ya da arazinin farklı bir bölgesinde (örnek olarak arka bahçeye) bağımsız şekilde yapılabilir.

birevim senetle ev

Müştemilat Türleri Nelerdir?

Müştemilatlar hem binaya bağlı olarak hem de binadan ayrı şekilde inşa edilebilirler. Binaya bitişik müştemilatlara örnek olarak teras, balkon, veranda, kömürlük, garaj, kiler, depo verilebilir. Bina dışında yapılan müştemilatlar arasında ise ahır, taraça, avlu gibi yapılar yer alır. Bununla birlikte müştemilat türleri, ana binanın kullanım amacına göre değişiklik gösterebildiği gibi yapıldığı alana göre de farklılık gösterebilir.

Müştemilatın Özellikleri Nelerdir?

Müştemilata ilişkin temel esaslar, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği düzenlemesi kapsamında belirlenmiştir. Buna göre müştemilata ilişkin bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Bahçede yapılan müştemilat taban alanı içerisinde değerlendirilmektedir.
 • Odunluk, kömürlük ve kalorifer dairesi gibi eklentilerin bodrum katında yer alması gerekmektedir. Ancak zeminden su çıkması veya sert kaya olması gibi eklentilerin bodrum katında olmasını engelleyici bir durum olması halinde bu durumda yapılacak bu tür müştemilat arka bahçeye yapılabilmektedir.
 • Arka bahçeye odunluk, kömürlük gibi bir müştemilat yapılması için belediyenin izin vermesi gerekmektedir.
 • Arka bahçeye yapılacak müştemilatın yoldan görünmemesi gerekmektedir. Esas binadan en az 3 metre uzak olması ve zeminden en fazla 2.5 metre yüksek olması, sağlanması gereken diğer koşullardır.
 • Müştemilatlar ruhsata tabidir. Ancak bunun istisnası bulunmaktadır. Buna göre köy ve mezralara veya civarına köyde sürekli oturan ve ikametgahı köy nüfusunda bulunan kişiler tarafından yapılan müştemilat binaları için izin ve ruhsat zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu müştemilatlar için valilik görüşü ve muhtar izni gerekmektedir. Bu prosedür ise yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetlemek için getirilmiştir.

Müştemilat Kullanma Hakkı Kime Aittir?

Müştemilat kullanma hakkının tamamı mülk yani konut sahibine aittir fakat müştemilat yapmak için bazı kanunlara uymak gerekir. Bu kanunlar da “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği” kapsamında yer alır. Bu kanunlara kısaca müştemilat kanunu denir.

Müştemilat Yapmak İçin İzin Gerekir Mi?

Müştemilat yapmak bazı kurallara tabidir. Mülk sahibi bu kurallar çerçevesinin dışında kendi isteğine göre müştemilat yapamaz. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği olarak belirtilen müştemilat kanunu çerçevesinde binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat kısımlarının bodrum katlarına yapılması gerekir fakat, bina zemininde su çıkması ya da sert kaya olması gibi durumlarda belediyeden alınacak izinle bu türlü müştemilat; arka bahçelerde, yoldan görünmemek ve çatının en yüksek noktası tabii zeminden itibaren 2,50 metreden yüksek olmamak, esas binaya 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile yapılabilir.

Müştemilat Yapmak İçin Ruhsat Zorunlu Mudur?

Müştemilatlar oturma amaçlı kullanılmasının yanı sıra kömürlük, garaj, ardiye, depo olarak da kullanılabilirler ve İmar Kanunu 21. maddesine göre ruhsata tâbidirler. Kanunun kapsamında olan bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında belediye ya da valilikten yapı ruhsatı alınması gerekmektedir.

Müştemilat Kanunu

Madde 4

“27) Yapının parsele oturacak bölümün yatay izdüşümünde kaplayacağı azami alandır. Bahçede yapılan eklentiler taban alanı içinde sayılır.”

Madde 33

“2) Binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi bu alanların kısımları bodrum katlarda tertiplenir. Ancak zeminde su çıkması veya sert kaya olması halinde Belediyeden alınacak izin ile bu türlü müştemilat; arka bahçelerde, yoldan görünmemek ve çatının en yüksek noktası tabii zeminden itibaren (2.50) m. den yüksek olmamak, esas binaya (3.00) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile yapılabilir.”

Madde 51

“Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı %40 ı geçemez.”

birevim
Paylaş

12 Comments

 1. Muhammed Yalçın Reply

  Hayalimde olan yapının resmini koymuşsunuz resmen, müştemilat ı filmlerde-dizilerde bahçıvan kullansa da normalde dedelerimiz ardiye olarak kullanırdı eskiden.

  1. admin Reply

   Merhaba Şeyma Hanım,
   Bahçede yapılan müştemilat taban alanı içerisinde değerlendirilmektedir ve müştemilat yapılması için belediyenin izin vermesi gerekmektedir.

 2. Melis Ünal Reply

  Anneannemin kendi mülkünde ardiye olarak kullanmak için küçük bir müştemilat tarzı yapı yapmışlar zamanında, şimdi o yapının yerini değiştirmek istiyorlar. Bunun için belediye iznine gerek var mı?

 3. Burak Öztürk Reply

  Müştemilat aslında bir çok müstakil evde yapılması gereken bir şey, çok güzel duruyor 🙂

  1. admin Reply

   Merhaba Öznur Hanım,
   Müştemilat İmar Kanunu kapsamında ruhsata tabidir. Bu nedenle ruhsat almanız gerekecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × two =