2 June, 2020

Apartman Karar Defteri Nedir, Nasıl Doldurulur?

Apartman yöneticileri, apartmandaki teknik işlerle ilgilenirken yaptığı harcamalarla ilgili bir gelir gider beyanı da vermekle yükümlüdür. Toplantılarda oy birliğiyle alınan kararların, yapılan harcamaların, faturaların ise yazılı kaydının tutulması gerekmektedir. Peki tüm bu kayıtların bulunduğu apartman karar defteri nedir, nasıl doldurulur?

Apartman Karar Defteri Nedir?

Apartman karar defteri; Kat Mülkiyeti Kanunları’na göre tutulması zorunlu olan, apartman sakinlerinin yılda en az bir kere yapmış oldukları toplantılarda alınan kararların yazılmış olduğu defterlerdir.

Apartman kurulu tarafından hazırlanan bu defterler için herhangi bir defter kullanılması yasaktır, yalnızca noter onaylı defterler kullanılabilmektedir. Apartman defterlerinin özel olarak hazırlanması ve kararların yazılması için uygun bir formatta olması gerekmektedir.

Apartman karar defteri tutma zorunluluğunu yerine getirmeyen yöneticilerle ilgili 33. madde gereğince idari para cezası uygulanmaktadır.

Apartman Karar Defteri Nasıl Doldurulur?

Öncelikle apartman karar defterinin Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 32. maddesine göre taşıması gereken bazı özellikleri bulunmaktadır.

  • Apartman karar defterlerinin belli bir sayfa sayısı ve her sayıya verilmiş belirli bir numarası olması gerekmektedir. Eksik sayfası olan veya numarası olmayan karar defterleri ceza hükmünde değerlendirilmekte ve geçersiz sayılmaktadır.
  • Apartman karar defterinin belirlenmiş sayfalarına noter tarafından müdür burulması gerekmektedir. Bu mühür apartman karar defterinin her sayfasında yer almalıdır.
  • Apartman karar defterinin sayfalarına yapılan toplantılar ve alınan kararlar haricinde alakasız herhangi bir şey not alınamaz.

Apartman karar defterine yazılması gerekenler tamamen o bina sakinlerini ve binayı ilgilendiren konulardır. Bunlar dışında herhangi bir şey yazılması kesinlikle yasaktır. Apartman karar defterinde yer alması gereken konular;

  • Sakinlerin kendilerinin belirledikleri bir yönetici ile yıl içerisinde yapmış oldukları toplantıda alınan kararların bu defterde bulunması şarttır.
  • Apartman sakinleri tarafından oylamaya sunulan bir kararın, kaç ret oyu kaç onay oyu aldığı gibi detayları da dahil durumu ve sonucu deftere işlenmelidir.
  • Alınması gereken bir kararda ret çıkmışsa neden ret aldığı açıklanmalıdır.
  • Apartmanda yapılan işler, gelir ve giderlerin kaydı tutulmalıdır.
  • Apartman karar defterinin yıl sonu apartman yöneticisi tarafından kapatılması gerekmektedir.
Paylaş