Taşınmaz Mal Nedir?

birevim senetle ev

Taşınmaz mal, özüne zarar vermeden bir yerden bir yere taşınması mümkün olmayan eşya olarak tanımlanmaktadır. Taşınmaz mal, Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesinde belirlenmektedir. Aynı konunun 998. maddesinde ise tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilecek mallar belirlenmektedir. Kanunda taşınmaz mal olarak sayılan mallar şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Araziler
  • Tapu kütüğünde ayrı sayfalara kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar
  • Kat mülkiyeti kapsamında giren bağımsız bölümler

Taşınmaz mallar ilgili kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Yani kanun sayma yaparken örnekleme yöntemini kullanmadığı için diğer malların taşınmaz mal olarak nitelendirilebilmesi mümkün değildir. Bu konuda en sık verilen örnek gemilerdir. Gemiler Medeni Kanun’da taşınmaz mallar arasında değerlendirilmediği için eşya hukuku kapsamında taşınmaz olarak kabul edilmemektedir. Bununla birlikte İcra ve İflas Kanunu kapsamında taşınmaz olarak nitelendirilebilmesi mümkündür.

Ülkemizde taşınmaz mal işlemlerinde kişilerin sahip olduğu hukuki haklar bulunmaktadır. Kişilerin taşınmaz mal üzerindeki hukuki hakları, eşya hukuku kapsamında belirlenmiştir.

Taşınır Mal Nedir?

Taşınır mal tanımlaması, taşınmaz mal tanımlamasına paralel olarak yapıldığında, bir araziden özüne dokunulmadan sökülmesi mümkün olan mal olarak tanımlanabilmektedir. Bu konudaki genel tanımlama ise bir arazi üzerinde kalıcı olmayacak şekilde yapılan yapılardır. Taşınır malların yapılma amacının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Yalnızca bozulmadan taşınıp taşınmayacağı göz önünde bulundurulmaktadır. Bozulmadan taşınması mümkün olan mallar taşınır mal olarak adlandırılmaktadır. Bunun yanında başka yerde imal edilen ve farklı bir taşınmaza monte edilebilen yapılar da taşınmaz mal sayılmaktadır.

Taşınır Mal ile Taşınmaz Mal Arasındaki Fark Nedir?       

Taşınır mal ile taşınmaz mal arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Taşınır mallar bir yerden bir yere bozulmadan götürülebilen mallardır. Büfeler taşınır mal olarak sayılmaktadır. Aynı şekilde çardaklar da taşınır mal olarak sayılabilmektedir.
  • Taşınmaz mallar ise bozulmadan bir yere götürülmesi mümkün olmayan mallardır. Binalar bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.
  • Taşınır mallar için tapuya kaydedilme durumu bulunmamaktadır.
  • Taşınmaz mal içinse tapu şartı bulunmaktadır. Kişilerin taşınır malların mülkiyetini kazanabilmesi için mutlaka bu kazanmayı tapuya tescil ettirmeleri gerekmektedir.
birevim
Paylaş

7 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × two =