Tasarruf Finansman Sözleşmesi Nedir?

birevim senetle ev

Tasarı, bir tasarruf finansman sözleşmesini, müşteriye konut veya araç alımı için finansman elde etme hakkı veren, faizsiz sistemler sağlayan bir anlaşma olarak tanımlamaktadır. Finansman alma hakkı, müşterinin belirli birikim tutarlarını ve dönemlerini karşılaması gibi önceden belirlenmiş koşullara dayanmaktadır. Anlaşma, tasarruf finansmanı şirketine müşterinin birikmiş birikimlerini yönetme, geri ödeme ve finansman sağlama yükümlülüğü ve organizasyon ücreti hakkı vermektedir.

Kanun, müvekkilin cayma ve fesih hakkını ayrıntılı olarak düzenler. Cayma hakkı sözleşmenin kurulmasını takip eden 14 gün içinde, fesih hakkı tasarruf süresinin sonuna kadar kullanılabilir. Finansman Sözleşmesi ile ilgili detaylara aşağıda ulaşabilirsiniz.

Tasarruf Finansmanı Faaliyetleri

Tasarı aynı zamanda tasarruf finansmanı şirketlerinin işleyişinin genel çerçevesini de sunmaktadır. Buna göre şirketler, her müşteri veya müşteri grubu için ayrı tasarruf planları düzenleyerek likiditelerini yönetmek zorunda kalacaklar.

Tasarruf finansmanı sözleşmesi, tasarruf fonu hesaplarını diğer hesaplarından ayırmak zorunda kalacaklar. Tasarruf finansmanı şirketleri faizsiz finansman ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Finansal Kurumlar Birliği

Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin adı Finansal Kurumlar Birliği (FIA) olarak değiştirilecektir

Finansal kiralama, faktöring, finansman, tasarruf finansmanı ve varlık yönetimi şirketleri ile BDDK’nın denetimine tabi olan ve FIA’ya üye olması uygun görülen diğer kuruluşların FIA’ya üye olması zorunlu olacaktır.

Finansal Kurumlar Birliği Yaptırımları Nelerdir?

Tasarruf finansmanı sözleşmesinin veya tasarruf finansmanı faaliyetlerine uygulanan kuralların ihlali idari para cezasına tabi olacaktır. Ayrıca, cayma veya fesih hakkını kullandıktan sonra müşterilerin birikimlerini geri almalarına engel olanlar, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yetkisiz olarak tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca BDDK, izinsiz faaliyet gösteren şirketlerin tasfiyesini de talep edebilecektir.

Faaliyet Ruhsatı İptali ve Tasfiyesi Nedir?

Tasarı, tasarruf finansmanı şirketleri için özel bir tasfiye rejimi öngörmektedir. Buna göre, BDDK tarafından talep edilen tedbirlerin alınmaması veya bu tedbirlerin yeterli görülmemesi halinde, BDDK belirli finansal riskleri tespit ederek faaliyet iznini iptal edebilir veya şirketin tasfiyesine karar verebilir.

Faaliyet Ruhsatı Geçiş Dönemi

Tasarı, halihazırda faaliyette bulunan tasarruf finansmanı şirketlerinin (a) değişikliklerin yürürlüğe girmesini müteakip bir ay içinde BDDK’ya başvurmasını; (b) Değişikliklere altı ay içinde nasıl uyacağını veya müvekkil çıkarlarına zarar vermeden nasıl tasfiye edileceğini öngören bir planı başvurusuna eklemek ve (c) planın uygun görülmesi halinde gerekli işlemleri yapmak. Altı aylık süre, belirli koşullar yerine getirildiği takdirde uzayabilir.

Yukarıda belirtilen bir aylık süre içinde BDDK’ya başvurmadan faaliyetlerine devam eden şirketler hakkında yetkisiz tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunmaya ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Sonuç

Tasarı, tasarruf finansmanı sistemini düzenlemeyi ve düzenleyici denetim altına almayı amaçlıyor. Sonuç olarak, herhangi bir denetime tabi olmaksızın finansal hizmet sunan şirketler yasal denetime tabi tutulacaktır. Düzenleyici, müşterilerin hak ve menfaatlerini korumayı ve finansal piyasalarda güvenilirliği sağlamayı amaçlar.

Halihazırda tasarruf finansmanı faaliyetlerinde bulunan şirketlerin Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra belirlenen prosedürü izlemeleri, herhangi bir idari veya cezai yaptırıma maruz kalmamaları açısından hayati önem taşıyacaktır.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 × 3 =