Nazım İmar Planı Nedir?

birevim senetle ev

Toplumun rahatça yaşaması ve gelişmesi için belirlenen planlar ve kanunlar vardır. Bu kanunlar sayesinde ilerlemek ve ilerledikçe sorunların büyümesi gibi sorunların olması gibi durumların yaşanmaması sağlanır. Bunlardan bir tanesi de nazım imar planladır.

Bu durumu kısaca tanımlamak gerekirse, arazi yapılarının içerisine yapılacak olan konutlar, konut alanları, parklar, ticaret alanları, otogar, otel veya diğer birçok alanın imarının belirlenmesidir. Bu planlar genelde 1/5000 veya 1/25000 ölçeklemesi ile yapılmaktadır. Bunun nasıl yapılacağı kim tarafından yapılması gerektiği, yapılırken dikkat edilmesi gerekenler gibi birçok konu kanunla belirlenmiştir.

Nazım İmar Planı Nasıl Hazırlanır?

Nazım imar planı belirli kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Onaylı bir şekilde hazır bulunan harita alanları veya kadastral işlemlerinin yapıldığı alanlarda veya bölgelerde yapılacak olan arazi parçalarına ait çalışmaları ifade etmektedir.

Bu çalışmalar yapılırken işlem yapılacak olan alandaki gelecekti nüfus yapılanması, yapıların yoğunluğu, hangi alana doğru genişleyeceği ve büyüklükleri, ulaşım sistemlerine uygunluğu gibi noktalar göz önüne alınarak işlemler yapılmaktadır. Bu planlar altı farklı aşamadan oluşmaktadır. Belediyeler tarafından yapılmakta veya bu kurumlar tarafından belirlenen kişiler tarafından yetki verilerek yaptırılmaktadır.

Nazım İmar Planı Kaç Aşamadan Oluşmaktadır?

Nazım imar planı yapılırken farklı aşamalardan geçmektedir. Toplamda altı farklı aşama bulunsa da bunların içerisinde çok sayıda küçük detayda yer almaktadır. Bu aşamalar şu şekildedir.

 • Plan yapılacak alanın belirlenmesi,
 • Plan verilerinin toplanması,
 • Analiz ve sentez çalışması,
 • Plan kararlarının verilmesi,
 • Planın çizilmesi ve raporun hazırlanması,
 • Mecliste görüşülmesi ve onaylanması

Bu aşamalar tamamlandıktan sonra belediye meclisinde görüşülür ve onay verildikten sonra bu imarın uygulanmasına başlanabilir. Bu işlemlerin hepsi imar düzeninin uygun olmasına, çarpık kentleşmenin önlenmesine, özellikle büyük şehirlerde insanların doğru şekilde yaşamalarına yardımcı olması açısından önemlidir.

Nazım İmar Planı Ölçeği ve Anlamı

Nazım İmar Planı ölçeği hakkında net açıklamalar 3194 sayılı İmar Kanunu içerisinde belirtilmektedir. Bu plan yapılırken belirli ölçeklendirme işlemleri yapılmaktadır. Bunlar 1/5000 ve 1/25000 olarak yapılmaktadır. Bunların ne anlama geldiği imar planını anlamanız açısından önemlidir.

Planın gösterilmesi için gerçek alandan 5 bin kare küçültülerek hazırlanmasına 1/5000 ifade edilmektedir. Bu ifade içerisinde yapılan imarın tüm detayları açık bir şekilde gösterilmektedir. Bir diğeri de 25 bin kare küçültülmesi ile mümkündür. Yani kısaca gerçek alandan 5 bin daha küçük olan bir planın yapılmasını ifade emektedir.

Yapılacak olan nazım imar planının alt kısmında bunu hazırlayanlar tarafından ölçek oranı belirtilmektedir. Bunu çarptığınızda gerçek alanın tüm ölçüleri, o alanda nasıl duracağı gibi birçok bilgiye ulaşmanızda mümkün olacaktır.

Nazım İmar Planı Nasıl Onaylanır?

Nazım imar planının onaylanması için öncelikle detaylı bir şekilde işlemlerin yapılması ve takip edilmesi gerekiyor. Bununla amaçlanan insanlara zorluk çıkarmak değil uzun süreli olarak kullanılabilen alanların yapılması, bu yapıların insanlara zarar vermemesi gibi birçok detay dikkat edilir. Sizlerde bunlara dikkat ederek imar planını öğrenebilirsiniz.

Planın onaylanması belediye meclisi tarafından yapılmaktadır. Bunun içinde belirli adımların izlenmesi gerekiyor. Tüm kurulun bunu incelemesi ve onaylaması için gerekli olan adımların atılmasına onay vermesi gerekiyor.

Nazım İmar Planı Çeşitleri Nelerdir?

Nazım imar planları belirli çeşitlere ayrılmaktadır. Farklı planlar mevcuttur. Ancak bunların hepsi birbiriyle bağlantılı planlardır. Bu sayede kullanım alanların uygun olması, elverişli olması, insanlara zarardan çok yarar sağlanması amaçlanmaktadır. İmar planları şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Revizyon imar planı,
 • Mekansal imar planı,
 • Çevre imar planı,
 • Mevzi İmar planı,
 • Uygulama imar planı,
 • Nazım İmar Planı,

Bu imar planları net bir şekilde birbirinden ayrılmış olsa da temelde birbirleri ile ortak amaca uygun bir şekilde hareket etmektedir. Nazım imar planının içerisinde arazi hakkında tüm detaylar, ayrılan bölgeler, yerleşim alanları, gelişime uygun detaylar, nüfusun durumu, yoğunluğu, bölgenin tipi gibi birçok farklı nokta vardır. Bunların ileride bir probleme dönüşmemesi ve sağlıklı bir kentleşme için bu planlarda yararlanılması önemlidir.

Nazım İmar Planı Özellikleri Nelerdir?

Nazım imar planını daha iyi anlamak için özelliklerine bakmak önemlidir. Aşağıda sizlere bu planı tanımını ortaya çıkan özelliklerini aktaracağız. Neden kullanıldığını, nasıl yapıldığını ve uygulandığını bu şekilde daha iyi anlamanız mümkün olacaktır.

 • Nazım imar planı yapı itibariyle genel niteliğe sahip bir plandır.
 • İşlem yapılacak arazinin kullanımına ait kararların, yerleşim alanları belirleyen sınırları gösterir.
 • Bu gösterme işlemi belirlenen ölçekler dikkate alınarak yapılmaktadır. Bu plan olmadan ölçüler alınamaz ve yerin tespiti yapılamaz.
 • Yapılan uygulamanın imarına ait olan verilebilmesi için 1/1000 ölçeğe sahip bir imar planının verilmesi gerekiyor. Bu işlem sonrasında parselasyon işleminin de sağlanması gerekiyor.
 • Nazım imar planı yapılmayan bir bölgede uygulama imar planının yapılmasına izin verilemez.
 • Bir planın nazım imar planı olarak kabul edilmesi için adının nazım olması gerekmemektedir. Planın adından daha çok niteliği bu anlamda önemlidir. Bu konuda karar 1992 yılında çıkarılmıştır.
 • Nazım imar planının çevre düzeni için yapılan planlara uygun olması gerekiyor. Çevre düzeni içerisinde park veya doğal alan olarak ayrılan bir alan, nazım imar planı içerisinde sanayi olarak kullanılmaz.

Nazım imar planını tanımlayan tüm detaylar ve özellikle bu şekildedir. Tabi bu planın onaylanması, imarının yapılması, ilanı ve itiraz süreci bulunuyor. Tüm bunlar şu şekilde devam etmektedir.

Nazım İmar Planı Onayı, İlanı ve İtirazı

Nazım imar planının onaylanması için ilk olarak tüm aşamaların hazırlanması ve son olarak meclisin onayına gönderilmesi gerekiyor. Plan resmi bir yazı ile mecliste görüşülür ve onaylanma işlemi yapılır. Bu plan onaylandıktan sonra işlemi yapacak olan birime gönderilir.

Planda hatalar varsa ilgili birim bu hataların düzeltilmesini yapar ve ardından başkanın onayına sunar. 7 takım çoğaltılır ve dağıtımının yapılması sağlanır. Harita müdürlüğü planı askıya çıkartır. Bu sürede tüm itirazlar değerlendirilir, itirazlar tekrar değerlendirilmek için meclise sunulur. Burada verilecek kararın ardından gerekli işlemlerin yapılmasına başlanır.

birevim
Paylaş

11 Comments

 1. Ceren Özdemir Reply

  Maalesef son zamanlarda birçok ilimizde planlı kentleşmenin sınırlarını zorladık ve buda çarpık kentleşmeye neden oldu.

 2. Hasan Can Reply

  Nazım imar planı hakkında bilgim yoktu, faydalı bir bilgi paylaşımı sağlamışsınız teşekkürler

 3. Musa Güler Reply

  Nazım imar planına uyulmayan çok fazla yer var, zamanında göz yumulmuş ve sonradan yıkılamıyor, buda çarpık kentleşmeyi ortaya çıkarmış oluyor

 4. Sinem Çelik Reply

  Nazım imar planı hakkında çok iyi açıklayıcı bir yazı olmuş, okulda az çalışmamıştık bu konulara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eleven + three =