Kot Farkı Nedir?

birevim senetle ev

İnşaat sektörünün dikkat çeken terimlerinden birisi de kot farkıdır. Yapının imar durumu dikkate alınarak parselin köşe noktaları ile hayata geçirilmesi düşünülen konutların köşe noktalarının gösterildiği kroki; kot farkı olarak tanımlanır. Bunun yanı sıra, farklı tanımlarının yapılması da mümkündür.

Kot farkı; herhangi iki nokta arasındaki yükseklik farkı olarak da geçer.

Kot Farkı Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Yapıların korunması ve daha sağlam hale getirilmesi noktasında uygulanan imar yönetmeliği; inşaat sektörünün olmazsa olmaz unsurlarından birisidir. Kot farkı; imar yönetmeliğine göre tanımlanmıştır. Yapıların imar durumları dikkate alınarak imar yönetmeliği esasları doğrultusunda belirtilen iki nokta arasındaki yükseklik; kot farkı olarak ifade edilebilir. Bunun yanı sıra, kot farkı için çeşitli hesaplama seçenekleri vardır.

Kot farkından önce kot’un ne anlama geldiği bilinmelidir. Kot; yapının temeli ile zemin arasında kalan yüksekliği ifade eder. Kot farkı; söz konusu yükseklik ile yakından alakalıdır. Kot farkının ölçümü zorunludur. Bilhassa yapı için önem taşıyan bir husustur. Yapının planlama aşaması başta olmak üzere proje aşaması ve yapım sürecinde kot farkı ölçümü doğru bir şekilde yapılmalıdır. Ölçümün en iyi şekilde uygulanması bir diğer gerekli husustur.

Kot Farkı Ölçümü Nasıl Yapılır?

Kot farkının ölçümünü belirleyen iki farklı kriterin bilinmesi şarttır. Her şeyden önce, dik meyilli arazi hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Yapının hayata geçirildiği bölgede yüzde 5 oranını aşan bir meyil varsa bu duruma dik meyilli arazi adı verilir. Buna ek olarak, setli arazi de bilinmesi gereken bir diğer husustur. Yoldan en az 1.5 metre yükseklikte olan arazilere setli arazi adı verilir. Sonuç olarak, bu iki araziden hangisinin yapılacağı dikkate alınarak kot farkı ölçümü işlemlerine başlanır.

Kot farkı ölçümü sırasında önem taşıyan farklı hususlar vardır. Arazi konumu dikkate alınarak yol yapısının dengelenmesi başta olmak üzere proje aşamasının hazırlanma süreci ve paftalama, ölçüleme gibi işlemler; belirli bir plan dahilinde ortaya konur.

Binalara Nasıl Kot Verilir?

Tretuvarı bitmemiş ve kırmızı kotu tespit edilmemiş yollarda binalara kot verilme işlemi; ilgili kişinin müracaat etmesi üzerine başlar. Bu noktada, söz konusu yolun profili çıkarılıp yola ait kırmızı çizginin geçirilerek onayının yapılması işine ilgili Belediye bakar. Bu işlemin 30 gün içerisinde yapılması zorunludur. Ayrıca, bir parsele birden çok bina yapılması halinde devreye yine belediye girer. Bir başka deyişle, çevrenin şartlarına göre kot verilerek süreç tamamlanır.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

one + 9 =