Konut Dokunulmazlığı Nedir?

birevim senetle ev

Herhangi bir konuta sahibinin izni haricinde girilememesi, arama yapılamaması ve konuttaki eşyalara el konulamaması; konut dokunulmazlığı olarak tanımlanır. Konut dokunulmazlığının ihlal edilmesi halinde ortaya ciddi yaptırımlar çıkar. Bir başka deyişle, bu dokunulmazlığı ihlal eden kişiler; Türk Ceza Kanunu’na göre ceza alırlar. Çünkü, konut dokunulmazlığı; Türk Ceza Kanunu’na göre son derece ağır bir suçtur.

Konut Dokunulmazlığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Konut dokunulmazlığı; anayasa kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre, hakim kararı olmadığı müddetçe kimsenin konutuna dokunulması mümkün değildir. Ancak, konut dokunulmazlığını devre dışı bırakabilecek bazı hususlar vardır.

  • Milli güvenlik
  • Kamu düzeni
  • Suç işlenmesinin önlenmesi
  • Genel sağlık veya genel ahlakın korunması
  • Başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması

sebeplerinin birinin veya birkaçının söz konusu olduğu durumlarda usulüne uygun olarak verilmiş hakim kararı olduğu takdirde bir başkasının konutuna dokunulabilir.

Konut dokunulmazlığının ihlal edildiği durumlarda bu ihlali gerçekleştiren kişiye hangi ceza hükümlerinin uygulanacağı konusunda Türk Ceza Kanunu esas alınır. Çünkü, ceza hükümleri Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca, mağdurun şikayeti ve olayın içeriği de dikkate alınır. Yetkili mahkemenin vereceği karar kapsamında suçu işleyen kişilere para veya hapis cezası verilebilir.

Konut Dokunulmazlığı ile Neler Hedeflenir?

Konut dokunulmazlığı; geçtiğimiz yıllarda yargı paketiyle tekrardan gündeme gelmiştir. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu; TCK md116’da yer alan Hürriyete Karşı Suçlar kapsamında düzenlenmiştir. İnsanların konutlarında ve işyerlerinde güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşaması adına önem taşır.

Konut dokunulmazlığı; özel hayatın korunması adına hayati öneme sahiptir. Bunun yanı sıra, insanların en tabii hakkıdır. Kanunun açık bir şekilde belirttiği durumlarda usulüne göre verilen hakim kararı olmadıkça çiğnenmesi mümkün değildir. Ayrıca, hakim kararının söz konusu olduğu durumlarda yalnızca Cumhuriyet Savcıları ve onların yardımcıları sıfatıyla görev yapan güvenlik güçleri dışında kimsenin konuta girmeye hakkı yoktur. Arama yapmak ve eşyalara el koymak; yine yalnızca Cumhuriyet Savcıları’nın ve onlara bağlı olarak çalışan güvenlik güçlerinin yapabileceği eylemler arasında yer alır.

Yaşam alanı olarak bilinen konutlar; her türlü ihlalden uzak tutulmadıkça insanların özel hayatı korunmuş olmaz. Çünkü, insanların özel hayatlarının merkezinde konutlar yer alır. Konut dokunulmazlığı; yalnızca gerekli durumlarda hakim kararı ile ortadan kaldırılır. Onun dışındaki hallerde konuta girilmesi, arama yapılması ve eşyalara el konulması; konut dokunulmazlığı ihlali suçu kapsamında değerlendirilir. İhlali gerçekleştiren kişilere mağdurun şikayeti üzerine altı aydan başlayıp iki yıla kadar uzanan hapis cezaları verilebilir.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 + eight =