Kat Mülkiyetli Tapu Nedir?

birevim senetle ev

Birçok kişinin merak ettiği kat mülkiyetli tapu; özel bir mülkiyet hakkını temsil eder. İnşaatı bitmiş herhangi bir binanın, kat, işyeri, büro, ofis, depo gibi farklı farklı ve her birisi tek başına kullanılabilecek olan bölümleri üzerinde yer alan ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle ilişkisi bulunan özel bir mülkiyet hakkı olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle, yapının içerisindeki bağımsız bölümler için kat mülkiyeti tapusu alınması mümkündür.

Kat Mülkiyeti Tapusu Almak İçin Neler Yapmak Gerekir?

Kat mülkiyeti tapusu almak isteyen kat maliklerinin her şeyden önce bir dilekçe ve gerekli diğer belgeler ile beraber Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapması isteniyor. Bunun yanı sıra, kat mülkiyeti tapusu almak için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulur.

  • Yapı kullanma izni olmazsa olmaz belgeler arasındadır.
  • Ana gayrimenkulün ön, arka ve yan cephelerini net bir şekilde gösteren, en az 13×18 büyüklüğünde olan ve belediye onayına sahip bir fotoğrafa ihtiyaç duyulur.
  • Gayrimenkuldeki her bir bağımsız bölümün birden başlayıp sıra ile giden numarasını ve eklentisini gösteren ana gayrimenkulün malikleri tarafından imzalanmış noterden tasdikli liste; başvuru sırasında istenilen bir diğer belgedir.
  • Bağımsız bölümlerin nasıl kullanıldığı hakkında bilgi veren, yasalara uygun bir şekilde hazırlanmış yönetim planı; ihtiyaç duyulan bir diğer belgedir.

Yukarıdaki belgeler eksiksiz bir şekilde sunulduğu takdirde binanın iskan belgesi kontrol edilir. Bunun yanı sıra, kat mülkiyeti projeler ile beraber ruhsat eki mimari projeler de uygunluk kriterlerine göre incelenir. Yapılan değerlendirmeler esnasında herhangi bir sorun ile karşılaşıldığı hallerde harcın hesaplanması gündeme gelir. Ardından, başvuruyu yapan kişi; ödeme için gelir birimine gönderilir. Ödeme işlemleri sonucunda dekont alınmasıyla beraber kat mülkiyeti projelerinin onay aşamasına geçilir. Onay belgesinin bir nüshası; resmi belgeyle beraber tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Son olarak, tapu dairesinde mülkiyet tapusu alınır. Bir başka deyişle, kat mülkiyeti tapusu alma süreci sona erer.

Kat Mülkiyetli Tapuda Hangi Bilgiler Yer Alır?

Bu tapu; inşaatı sona ermiş ve iskana açılmış binalar için verilir. Bunun yanı sıra, ana gayrimenkulün miras yoluyla el değiştirmesinde veya mülke ait sahipliğin tam olarak belirlenmesinde gerekli olan bir tapudur.

Kat mülkiyetli tapuda inşaatı tamamlanmış yapıların yüzölçümünün yanı sıra kat sahibine ait olan bölümün numarası, katı ve niteliği eksiksiz olarak yer alır. Ancak, kat mülkiyetli tapu ile kat irtifakı tapusu aynı şeyler değildir.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + 13 =