26 October, 2020

Karar Defteri Nedir?

Karar defteri, apartmanlarda oturan kişilerin toplantılarda alınan kararları yazması gereken resmi defterlerdir. Apartman karar defteri zorunluluğu Kat Mülkiyeti Kanunu ile getirilmiştir. İlgili düzenlemeye göre apartmanlarda oturan kişilerin en az yılda bir kez toplantı yapması ve bu toplantıda alınan kararları karar defterine yazması gerekmektedir. Apartman karar defteri herhangi bir defter değildir. Bu konuda Kat Mülkiyeti Kanunu’nda hazırlanmış bir düzenleme bulunmaktadır ve bu düzenlemeye uygun şekilde defter hazırlanması gerekmektedir. Karar defteri tutulmaması veya tutulan defterin gerekli koşulları sağlamaması halinde yaptırım uygulanmaktadır. Bu nedenle apartman sakinlerinin bu konuda dikkatli olmasında fayda bulunmaktadır.

birevim-reklam

Karar Defteri Nasıl Hazırlanır?

Karar defteri hazırlanması, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında zorunlu kılınmış ve aynı kanunun 32. maddesinde defterde bulunması gereken özellikler belirlenmiştir. İlgili düzenleme kapsamında karar defteri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde belirlenmiştir:

  • Belirli bir sayfa sayısı bulunması gerekmektedir. Her sayfanın numaralandırılmış olması gerekmektedir. Bu iki koşula uyulmayan defterler geçersiz sayılmakta ve yaptırım uygulanmaktadır.
  • Apartman karar defterinin her sayfasına noter tarafından mühür vurulması gerekmektedir.
  • Karar defterine yalnızca apartman toplantılarında alınan kararlar yer almalıdır.

Karar Defterine Yazılması Gerekenler Nelerdir?

Karar defterine yazılması gerekenler, yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi genel olarak apartman toplantılarında alınan kararlardır. Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse binayı ve bina sakinlerini ilgilendiren kararların karar defterinde yer alması gerekmektedir. Bu konuya dair bilinmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Apartman yöneticisi başkanlığında yapılan apartman toplantıları en az yılda bir kez gerçekleştirilmeli ve toplantıda alınan kararlar deftere kaydedilmelidir.
  • Kararların oylama ile alınması halinde oylama süreci ve sonucu deftere kaydedilmelidir. Sonuç kısmında yalnızca nihai sonuç değil, ret ve onay oylarının sayısı da deftere dahil edilmelidir.
  • Oylama ile karar alınması ve sonucun ret çıkması halinde, ret çıkma nedeninin karar defterinde yer alması gerekmektedir.

Karar Defteri Tutulmamasının Cezası Nedir?

Karar defteri tutulmamasının cezası, Kat Mülkiyeti Kanunu 33. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre karar defteri tutulmaması veya geçersiz sayılmasını gerektirecek şekilde tutulması halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

birevim-sabit-reklam
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir