29 September, 2020

İstimlak Nedir?

İstimlak ne anlama gelir sorusu, ilgili kimseler tarafından en çok araştırılan sorulardan bir tanesidir. İstimlak kelimesinin sözlük anlamı incelendiğinde kamulaştırma anlamına geldiği görülmektedir. İstimlak kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. İstimlak kelimesinin daha iyi anlaşılabilmesi için kamulaştırmanın tam olarak anlaşılması gerekmektedir.

birevim-reklam

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma, istimlak anlamına gelen bir kelimedir. Devletin ülke içerisinde egemen güç olmasından dolayı bazı işlemleri hukuka uygun kabul edilmektedir. Kamulaştırma da idarenin hukuka uygun kabul edilen işlemlerinden bir tanesidir. Yetkili idare kamulaştırmasında kamu yararının bulunduğu durumlarda bir taşınmaza el atabilmekte ve mülkiyetinin kendi üzerine geçmesini sağlayabilmektedir. İdarenin bu eylemi mahkeme yolu ile hukuka aykırı olduğu kanıtlanmadan hukuka uygun kabul edilmektedir.

Kamulaştırılan bu taşınmazın istimlak edildiği hak sahibine tebliğ edilmektedir. İdare istimlak ettiği bir taşınmazın bedelini ise peşin ve taksitsiz ödemek zorundadır. İstimlak edilen taşınmazın bedeli ise kamulaştırma yapan idarede bulunan “Kıymet Takdir Komisyonu” tarafından belirlenmektedir. İstimlak bedeli belirlenirken taşınmazın cinsi, yüzölçümü, kıymetini takdir ederken kıymeti etkileyen sebepler, vergi beyanında belirtilen taşınmaz değeri gibi özellikler dikkate alınmaktadır.

İstimlak Kararına İtiraz Edilebilir Mi?

İstimlak kararına itiraz, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olmasından dolayı vatandaşların sahip olduğu bir haktır. Hak arama özgürlüğü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese verilen bir haktır. İstimlak kararına itiraz iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. İstimlak kararına itiraz istimlak bedeline yapılabileceği gibi istimlak işlemine karşı da olabilmektedir. İstimlak bedeline yapılacak itiraz, itiraz sahibine yapılan usulüne uygun tebligattan sonra 30 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılacak bir itiraz başvurusu ile yapılabilmektedir. İstimlak kararına itiraz etmek isteyen kimseler ise yine usulüne uygun yapılan tebligattan sonra 30 gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne yapacağı itiraz başvurusu ile itirazını gerçekleştirebilmektedir.

İstimlak Kararına İtirazda Yetkili Mahkeme Neresidir?

Kamulaştırma kararına itirazda yetkili mahkeme davanın hangi mahkemede açılacağı konusu için önem arz etmektedir. İstimlak davalarında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Yani hem istimlak bedeline yapılan itiraz hem de istimlak kararına yapılan itirazlarda da taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleri yetkilidir.

birevim-sabit-reklam
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir