11 April, 2021

İpka Ne Demek?

İpka nedir sorusu ilgili kimseler tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. İpka kelimesinin kökeni Arapçadır. İpka kelimesinin sözlük anlamı incelendiğinde 2 anlamda kullanıldığı görülmektedir. İpka kelimesinin ilk anlamının bir şeyi, bir kimseyi eski durumunda tutma ya da yerinde bırakma anlamına geldiği görülmektedir. İpka kelimesinin bir diğer anlamı da sınıfta bırakmadır. İpka kelimesi hukuk alanında da sıklıkla kullanılan bir kelimedir. İpka kelimesi hukuk alanında ipka tapu ve ipka hakkı olarak kullanılmaktadır. İpka hakkı üst hakkı olarak bilinmektedir. İpka tapu ise hisseli tapu türlerinden bir tanesidir.

birevim-reklam

İpka Tapu Nedir?

İpka tapu, taşınmaz malikinin taşınmazının bir bölümünü yani belli bir hissesini devretmesi olayına verilen addır. İpka tapuda mülk sahibi mülkünün belli bir hissesini devralana devretmekte geriye kalan kısmını ise kendi mülkiyetinde tutmaktadır. Bu işleme ipka tapu adı verilmektedir.

İpka Etmek Ne Demek?

İpka etmek ne anlama geliyor sorusu ilgili kimseler tarafından merak edilen bir diğer sorudur. İpka etmek kelime anlamına paralel olarak yerinde bırakmak, değiştirmemek, olduğu gibi bırakmak anlamında kullanılan bir eylemdir.

Üst Hakkı Nedir?

İpka hakkı, üst hakkı anlamında kullanılan bir kavramdır. Üst hakkı irtifak haklarından bir tanesidir. Sınırlı ayni haklardan bir tanesi olan üst hakkında arsa malikinin mülkiyet hakkı devam etmekle birlikte arsa üstünde bulunan yapının mülkiyeti üst hakkı sahibine devredilmektedir. Üst hakkının intifa haklarının aksine devredilebilen ve mirasçılara geçebilen bir haktır. Yani ipka hakkı sahibi bu hakkı elde ettikten sonra bu hakkı istediği kişiye devredebilir ve hak sahibinin ölmesi halinde hak mirasçılara geçer. Üst hakkının devredilebilir olması ve mirasçılara kalması özelliklerinden dolayı üst hakkı tesis edilebilecek maksimum süre belirlenmiştir. Üst hakkı en fazla 100 sene olarak tanınabilmektedir. Ancak taraflar 75 yıl hak kullanıldıktan sonra şekil şartlarına uygun bir şekilde bu süreyi 100 sene daha uzatabilirler. Üst hakkı her ne kadar mirasçılara intikal eden bir hak olsa da taraflar anlaşarak bu hakkın mirasçılara geçmemesini kararlaştırabilmektedir. Böyle bir durumda hak sahibi ölünce üst hakkı da son bulmuş olur.

birevim-sabit-reklam
Paylaş

13 Comments

 1. Muhammet Güneş Reply

  Bir tapunun bir kısmının hissedilmesi arsa üzerinde mi oluyor yoksa ev tapularında da ipka yapılabiliyor mu?

  1. admin Reply

   Merhaba Ceren Hanım,
   İpka tapunun bir kısım hissesinin başkasına devredilmesi anlamına gelir. Yani ipkalı tapu malın bir kısmın başkasına satılmış olduğu anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

code