6 July, 2020

İcra Takibine Düşen Borçlar Ne Zaman Zaman Aşımına Düşer?

Alıcı ile satıcı arasında borcun ödenmesi amacıyla genellikle çek, senet veya sözleşme imzalanarak bir tarih belirlenir. Alacaklı o tarihe kadar borçluya mühlet verir, ancak o tarih gelip borç ödenmediğinde alacağını tahsil etmek amacıyla mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. Bu konuda Borçlar Kanunu içerisinde birçok düzenleme yer almaktadır. Alacağını tahsil edebilmek amacıyla icra süreci yani icra takibi başlatılacaktır.

Tabi icra işleminin gerçekleşmesi ve sürecin son bulabilmesi için borçlunun üzerinde kayıtlı taşınmaz veya taşınır mal ya da banka hesaplarında para olması gerekmektedir. Eğer bunların herhangi bir tanesi yoksa bu icra süreci uzunca bir süre devam eder diyebiliriz.

İcra Takibi Nasıl İşliyor?

İcra takibi öncelikle borçlunun üzerinde ki malların incelenmesiyle başlıyor. Yapılan mahkeme ile talep edilen alacak için borçluya ödeme emri gönderiliyor. Ancak hiçbir şekilde bu süreç sonuçlanmazsa borç faiziyle birlikte artarak devam ediyor. Tabi bu duruma borçlunun herhangi bir kazancının olmaması ve üzerinde kayıtlı bir mal bulunmaması neden oluyor diyebiliriz.

İcra takibi bu noktada devam etse de Borçlar Kanunu gereği ömür boyunca devam etmiyor. Kanun kitaplarında bu süreç 10 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde devam etme hakkına sahiptir. Tabi tek bir emir ile gerçekleşiyor diyebiliriz. Her yıl avukat tarafından bu süreç yenilirse bu süreç daha da uzayabiliyor. Ancak dosya yenilenmezse 10 yıl sonunda icra takibi zaman aşımı gerçekleşmiş oluyor.

İcra Dosyası Yenilenmesi Durumunda Zaman Aşımı

İcra dosyası avukatlar tarafından düzenli olarak yenilendiği için bu 10 yıllık süre otomatik olarak uzamaya devam ediyor. Tabi bu durumda ömür boyu devam etmeyeceği için bu süreçte dosya ne kadar yenilenirse yenilensin maksimum 20 yıl olarak sınırlanmıştır. Kısacası bir dosya bir kez yenilenmeden devam etmesi halinde süreç 10 yıl boyunca devam etmektedir.

İcra takibine düşen borç bu şekilde 10 yılda zaman aşımına uğramaktadır. Ancak dosya yenilenmesi halinde bu süreçte maksimum 20 yılda tamamlanacaktır. İcra takibine düşen borçlar bu şekilde son bulacaktır. Tabi borçlu borcunu öderse süreci daha kısa sürede bitirebilir.

Paylaş