Bayındırlık Ne Demektir?

Bayındır kelimesi sözcük anlamı olarak “hayat şartlarının daha uygun olması için üzerinde çalışılmış, bakımlı yer” demektir. Sıklıkla karşımıza çıkan ve bir emlak terimi olan bayındırlık nedir, bayındırlık faaliyetleri nelerdir?

birevim senetle ev

Bayındırlık Nedir?

Bayındırlık; herhangi bir yerleşim yerinin veya bölgenin mevcut halinden daha iyi olması, gelişmesi ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yapılması gereken faaliyetleri uygulayan birime denmektedir.

Ülkemizde 29 Haziran 2011 tarihinde yapılan değişiklikle bayındırlık faaliyetlerini yürüten birimin adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmuştur. Günümüzde bayındırlıkla ilgili tüm faaliyetler bu bakanlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmaktadır.

Bayındırlık Faaliyetleri Nelerdir?

Bilinen en yaygın ve en önemli bayındırlık faaliyetleri arasında ulaşım ve toplu taşıma alanlarında yer almaktadır. Köprü ve yol gibi ulaşımı sağlayacak yapılarla, arsaların imara açılması ve yerleşim yerleri kurulması gibi faaliyetler bayındırlık kapsamına girmektedir. Bunlar dışında baraj yapımı, elektrik santralleri kurulması gibi insanların yaşam kalitesini artırıcı faaliyetler de bayındırlık tarafından yapılmaktadır. Kamu yararı göz önünde bulundurularak yapılan faaliyetlerin tümüne “bayındır hale getirme” denmektedir.

2018 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri açıklanmıştır. Bayındırlık işlemlerinden sorumlu bu birimin resmi görevleri şunlardır;

  • Yerleşme ve yapılaşmaya dair imar, yapı, çevre gibi konuların mevzuatını hazırlamak
  • Çevrenin korunması ve çevre kirliliğine karşı prensip ve politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, ölçütler geliştirmek
  • Katı, sıvı ve gaz halde atık oluşturan veya oluşturma ihtimali bulunan her türlü tesisin faaliyetlerini denetlemek, çevresel etkilerini değerlendirmek, alıcı ortamlarla ilgili ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak
  • Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imara aykırı yapıların dönüşüm projelerini yapmak, yaptırmak ve denetlemek
  • Küresel iklim değişikliği ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak
  • Bayındırlık ve iskan işleriyle alakalı şartname, yıllık rayiç, birim fiyat belirlemek ve yayımlamak
  • Görev alanına giren konularda mahalli idarelerin kapasitesinin geliştirilmesi için katkıda bulunmak ve teknik destek sağlamak
  • Kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak yenileme ve dönüşüm uygulamalarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek, şehrin marka değerini artırmaya yönelik özel projeleri yaptırmak, onay vermek, ruhsat ve yapım işlerinin gerçekleşmesini sağlamak, bu alanlarsa kat mülkiyeti kurulmasını temin etmek.
birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 − 7 =