Arızi Kazanç Nedir?

birevim senetle ev

Devamlılık arz etmeyen birçok şekilden elde edilen karlara arızi kazanç denir.

Arızi Kazanç Türleri Nelerdir?

Arızi kazanç maddesi olarak belirlenen Madde 82 de açıklanır bu açıklama ise; Arızî olarak ticarî muameleler ile oluşan icralardan veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazancın adıdır. Ticarî olarak işlem gören veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile farklılık göstermekte olan serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi durumudur. Örneklemek gerekirse; Henüz hiçbir şekilde başlamamış olan faaliyet olarak da hiç girişilmemesi halinde, ihale durumunda artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılatın adıdır.

Arızi Kazançta Gayrimenkul İşlemi Var mıdır?

Arızi kazanca uygun görülen şekilde tahliyesi veya kiracılık hakkının devri gerektiğinde alınan tazminatlar ile peştamallıklar yani (kiracıya ait tesisat veya bunlarla beraber gerçekleşen malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan ara payında bulunan karlar dâhil). Arızî olarak yapılması uygun görülen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen ve belirtilen net hâsılat. Hâsılata göre belirlenmiş olan usulde ise vergiye tâbi mükelleflerin bulunduğu ve terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar türleri de bunların arasında yer almaktadır.

Dar Mükellefler için Geçerli midir?

Dar mükellefiyete uygun olarak görülen şahısların 45 inci madde de belirtilmiş olan (ulaştırma işleri, yazı işleri ve buna benzer olan işler ile beraber) arızî olarak yapmalarından elde etmiş olacakları karlar da bunların içerisindedir. Ortalama bir iş yılı takvimine göre yazılan ve sırasıyla (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde kar olarak gözüken kazançlar da görülmektedir. Ortalama olan iş yılı takvimine göre henüz işlemleri net bir biçimde başlamamış olan ticarî, ziraî veya buna benzer olacak meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale olarak talep edilmiş olan, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında (elde edilen kazançlar hariç) rakamların hepsinde (296 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile beraber net olacak şekilde 2017 yılı için 24.000 Türk lirası .) kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen − four =