Ahde Vefa Nedir?

birevim senetle ev

          Ahde vefa; birbirinden farklı olan taraflar arasında bulunan ve net bir şekilde yazılı veya sözlü bir sözleşme (anlaşma, protokol, mutabakat) yapılmış olan durumlarda, taraflardan sözleşmeye sadık kalmaları için doğal olarak beklenmektedir.

Basitçe Nasıl Anlatılır?

Türk dil kurumunda Ahde vefa sözcüğü, kısaca sözleşmeye bağlı kalma durumunda kullanılır. Bu sözleşmelerin amacı, anlaşma yapılan veya yapılacak olan her iki tarafında kendisine düşen yükümlülükleri net bir biçimde kararlaştırılan şekilde, zamanında ve tam olarak yerine getirmesi sözüdür.

Ahde Vefa Bir İlke midir?

          Ahde vefa bir ilkedir, anlaşmaların uygulanmasına esaslı bir biçimde teşkil eden ilkelerin ilk başında gelmektedir.  Taraflar arasında olan anlaşmadaki hükümlerden doğal olarak doğan yükümlülükleri, tarafların her şekilde iyi niyet ilkesi ile yani anlaşmanın amacına aykırı davranışlardan kaçınmaları ve işlemlerden etik olarak yerine getirme durumundadırlar.

Ahde Vefa İlkesinin İstisnaları Var mıdır?

          Ahde vefa ilkesi doğal olarak, sözleşmeler hukukuna hâkim olmaktadır. Hayat için en önemli ilkelerden birisi olup, bu ilkelerin gerekliliğinde de sözleşme ve akdi sorumluluk gibi pek çok hukuki kavramın doğal olarak temelinde bu ilke yer almaktadır. Bu ilkenin istisnalar ise sırasıyla şunlardır; çok fazla ifa güçlüğü, olumsuz bir biçimde olan ifa imkânsızlığı, yaşanacak aksiliklerde oluşabilecek kısmi ifa imkânsızlığı, tarafların uygun olarak görebileceği ve buna ek olarak durumu değiştiren geçici ifa imkânsızlığı ve genelde zor olarak gözüken ancak çok ta zor olsa bile her daim gerçekleşme ihtimali bulunan sürekli ifa imkânsızlığıdır. Bunların her biri ahde vefa ilkesinin istisnaları arasında bulunmaktadır.

Ahde Vefa Kuralları Var mı?

Ahde vefanın tabii ki kuralları vardır, doğal afet gibi nerden ve ne zaman kestirilemeyen gelen olumsuz durumlara dayalı mücbir sebeplerde, tarafların başından beri sözleşmeye bağlılık ilkesi geçerli değildir. Ahde vefa ilkesi, çok normal olarak yalnızca anlaşmalar hukuku bakımından değil, buna ek olarak da uluslararası hukuk sistemi ve buna benzer birçok diğer hukuk sistemlerinin de uygulanabilmesi açısından varlığı tartışılamaz çok net olan bir prensiptir.

 

birevim
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 − 14 =