Aciz Vesikası Nedir ve Nasıl Alınır ?

birevim senetle ev

Aciz vesikası kavramı, icra davalarında karşımıza çıkmaktadır. Bu durumla karşı karşıya kalan kişiler, aciz vesikası nedir ve aciz vesikası nasıl alınır gibi sorular sormaktadır. Yazımız içerisinde tüm bunlara cevap bulabileceksiniz.

Aciz Vesikası Nedir?

Hukuki bir belgedir. Borçlunun bütün mal varlığı değerinin, alacaklı kişiye olan borcunu kapatmadığını kanıtlayan belgedir. Kanunlar çerçevesinde icra idaresi tarafından verilmektedir. İki nüsha şeklinde verilir. Bir nüshası alacaklıya diğer bir nüshası ise borçluya verilmektedir. Aciz vesikası süresince, borçlunun eline geçen bütün mallar alacaklıya verilmektedir. Bu durum borçlunun alacaklıya borcu bitene kadar devam etmektedir.

Aciz Vesikası Nasıl Alınır?

Aciz vesikası için şartlar olmuş ise, icra dairesi kalan tutar için aciz vesikası hazırlar ve bundan ücret talep etmez. Düzelenen aciz vesikası her iki tarafa da verilir. Bir nüsha ise, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş icra dairesinde yer alan özel sicile kaydedilmektedir. Aciz vesikasının ne şekilde hazırlanacağı ve hangi maddeleri içereceği Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenmektedir.

Aciz Vesikası Türleri

Kesin aciz vesikası ve geçici aciz vesikası olmak üzere 2 ana türü bulunmaktadır. Bunlar; maddi hukuk ve takip hukuku bakımındandır.

Kesin Aciz Vesikası Nedir?

İcra ve İflas Kanunu’na göre değerlendirilmektedir. Kesin aciz vesikası kendi içinde 2 türe ayrılmaktadır.

– Haciz gelen mallar satılır ve buradan gelen para alacaklı veya alacaklılara pay edilir. Bu süreç içerisinde alacağının tamamını alamayan alacaklı için aciz vesikası düzenlenmektedir.

– Haciz işleminden sonra haczi kabil açısından borçlunun mal varlığı belirlenemez ise, bu durumun tespiti için düzenlenen vesika, kesin aciz vesikası olarak geçer.

Geçici Aciz Vesikası Nedir?

İcra Dairesi tarafından uygulanan haciz işleminden sonra haczi kabil mallarının olmadığı tespit edilirse, bu durumda haciz tutanağı geçici aciz vesikası yerine geçmektedir. Verilen geçici aciz vesikası, kesin değildir. Borçlunun karşılayıp karşılayamayacağı sadece satıştan sonra belirlenebileceği için kesin bir belge olarak geçmemektedir.Geçici aciz vesikasının en önemli özelliği, iptal davası açabilme hakkı vermesidir.

birevim
Paylaş

10 Comments

 1. Hilal Özkan Reply

  Aciz vesikası, icraya düştüğümüz zaman veriliyor o zaman. Yani beni icraya veren kişi, icra kanalıyla elime geçecek tüm maddiyatı alabileceğine dair bir belge anlamına geliyor.

  1. admin Reply

   Merhaba Öznur Hanım,
   Kişinin malvarlığının alacaklıya borcunu karşılamaması durumunda verilen belgedir.

  1. admin Reply

   Merhaba Ezgi Hanım,
   Alacaklıya verilen aciz vesikası süresince, borçlunun eline geçen bütün mallar alacaklıya verilmektedir.

 2. Hayrettin bıyıklı Reply

  Benim vatandaşa borcum vardı ödeyemedim icraya verdi maaşımın 4/1 alıyordu ama deniz bank mahkemeye verdi bozdurmak icin mahkemeye çıktık alacakliy la ben 4 düncü mahkemeye hakim aciz belgesi istedi mahkemeyi kazanabilirmi vatandaşmı kazanır bankamı kazanir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 5 =